Helpen jullie terug een handje met onze textiel inzameling?

Belangrijk bericht! Onze kledinginzamelactie wordt, als gevolg van de huidige situatie, uitgesteld naar begin juni. Als alles goed gaat, zullen we van start gaan op maandag 1 juni en wordt alles opgehaald op woensdag 9 juni. Er is dus nog wat extra tijd om de kleerkasten in jullie kot eens goed op te ruimen

We voorzien volgende inzamelmomenten, als de actie kan doorgaan:

Op het Kerkplein (Pastorij naast 't Kranske) kan dat elke schooldag van 8u tot 8u30 én op volgende momenten:

vrijdag  van 18u tot 20u  
zaterdag  van 10u tot 12u
dinsdag  van 18u tot 20u
*woensdag  van 8u tot 8u30 (LAATSTE KANS - niets meer op school brengen)

Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van de drop off momenten aan het kerkplein,
aangezien daar de kleding verzameld wordt totdat de vrachtwagen komt laden.

In Colomabos kan er GEEN kleding afgeleverd worden door de bouwwerken
In de Vredestraat mag de kleding aan de schoolpoort overhandigd worden tijdens de ochtend van 8u tot 8u20 (schoolaanvang) en ‘s avonds enkel stipt om 15u20 (bij schooleinde)

Deze informatie komt ook nog per flyer via zoon of dochter en mag steeds aan de familie/vrienden meegedeeld worden.

 (Affiche voorgaande editie)